Voor aanstaande ex-partners

Overlegscheiden: goed uit elkaar

Het besluit om te scheiden is niet altijd makkelijk. Als er dan ook onenigheid en conflicten ontstaan, wordt het alleen maar moeilijker. Gelukkig kun je voor overlegscheiden kiezen, ook wel collaborative divorce genoemd. Je gaat dan samen uit elkaar, in goed overleg. Vertrouwen vormt hierbij het uitgangspunt. Hiermee bespaar je je kinderen, jezelf en ook je aanstaande ex-partner een hoop verdriet, stress en gedoe.

Weten of overlegscheiden bij jouw situatie past? Bekijk of overlegscheiden geschikt is voor u of neem contact op met een van onze collaborative divorce-professionals.

Vind uw overlegscheidings-professional

Wil je een overlegscheidingsprofessional in jouw regio vinden, gebruik dan onderstaande zoekfunctie.

VvCP member register

Vind uw overlegprofessional

Ervaringen lezen en delen van overlegscheidingen

Deel uw ervaringen over het overlegscheiden

Bent u door middel van overlegscheiden (collabarative divorce) uit elkaar gegaan en u wilt uw ervaringen delen? Via het online formulier kunt u uw gegevens en ervaringen insturen. Uiteraard worden deze, indien gewenst, anoniem geplaatst.

Testimonial Maurice

Testimonial Nancy

Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van overlegscheiden (Collaborative Divorce).

Stop ‘subsidie’ op vechtscheidingen

De VvCP sluit zich van harte aan bij de oproep van voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert om niet procederen te ‘belonen’, maar de overlegaanpak, zoals mediation en overlegscheiden. Deze oproep deed de Kinderombudsman in de Telegraaf.

Het systeem van gefinancierde rechtsbijstand is zo ingericht dat iemand nieuwe toevoegingen kan blijven aanvragen voor elkaar opvolgende procedures en advocaten per procedure betaald krijgen. Dit is een perverse prikkel die escalatie in de hand werkt, eindeloos procederen mogelijk (en lonend) maakt, in plaats van dat ‘goed gedrag’, zoals met elkaar om de tafel gaan en in overleg tot een oplossing komen beloond wordt.

Lange juridische procedures voeren ‘loont’. En de kinderen betalen de rekening. Dat moet anders! Bij overlegscheiden is bijvoorbeeld altijd (en vanaf het allereerste begin) een coach betrokken. Hiermee worden de veiligheid en belangen van kinderen optimaal bewaakt, beter dan in welke andere scheidingsmethode ook. Dàt zou gefinancierd moeten worden, in plaats van procederen lonend te maken voor advocaten én ouders!

De VvCP (vereniging van advocaten en andere professionals die zich bezig houden met overlegscheiden) is blij dat de Kinderombudsman dit onderwerp onder de aandacht brengt en juicht het toe als de regelingen zo worden aangepast dat voortaan juist de overlegaanpak, zoals mediation en overlegscheiden, kunnen rekenen op gesubsidieerde rechtsbijstand in plaats van vechtscheiden.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over overlegscheiden? Bekijk dan onderstaande veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op voor meer informatie.

Wat is scheiden in overleg?

Met het team van beide ex-partners, advocaten en deskundigen worden vergaderingen gehouden waarin informatie wordt uitgewisseld en waarin je behoeften en verwachtingen kunt uitspreken. Helder, transparant en in alle redelijkheid. Het is belangrijk dat alle communicatielijnen open blijven: alleen als alle knelpunten worden besproken, kunnen ze ook worden aangepakt.

Wat betekent dit voor onze kinderen?

Je bent weliswaar geen partners meer, maar je bent wel samen ouder van een of meerdere kinderen. Door samen op respectvolle wijze een oplossing te zoeken, is er meer rust voor je kinderen en zorg je dat ze snel hun normale leven weer kunnen oppakken. Met een overlegscheiding hoef je geen rechtszaken over hun rug uit te vechten en maak je het niet onnodig zwaarder voor ze dan het al is.

Heb ik bij overlegscheiden meer kans op co-ouderschap?

Beter nog. Je hebt in een overlegscheiding de beste kans dat je de beste ouder voor je kind kunt zijn en het ouderschap samen vorm geeft. Transformatie van partnerschap naar ouderschap. Wil jij scheiden en heb je kinderen? Of ben je niet getrouwd en wil je uit elkaar gaan, maar heb je kinderen? Dan is overlegscheiden een goede optie.

Kunnen we bij overlegscheiden andere afspraken maken dan als we het aan de rechter overlaten?

Ja, in overleg kan er veel meer afgesproken worden dan voor een rechter. Een rechter kijkt alleen naar de regels en houdt geen rekening met individuele wensen, zorgen, hoop, angsten en belangen.

Is overlegscheiden niet veel duurder dan mediation?

Scheiden brengt kosten met zich mee. Twee gelijkwaardige partners zonder kinderen, ingewikkelde financiële discussies of ruzie kunnen meestal toe met mediation en dat zullen onze professionals dan ook altijd adviseren. Maar als tijdens een mediationtraject de hulp van deskundigen nodig is, dan loopt het qua kosten al snel in de pas met overlegscheiden. Bij overlegscheiden zitten de deskundigen echter al vanaf het begin aan tafel en hoeven ze niet meer op de hoogte gebracht te worden wat de stand van zaken of van het proces is. Dat scheelt tijd en dus geld. Een ander voordeel is dat iedereen in een vroeg stadium kan reageren op dingen die opkomen, waardoor zaken niet onnodig hoeven te escaleren. De coach, die de onpartijdige voorzitter is van het overlegscheidingsteam, zorgt ervoor dat emoties die een succesvolle oplossing bij mediation in de weg zouden zitten tijdig geadresseerd worden. Daarnaast is overlegscheiden, doordat elk van de aanstaande ex-partners wel een eigen advocaat aan tafel heeft zitten, ook geschikt voor mensen die zich niet vertegenwoordigd zouden voelen met enkel een mediator aan tafel.

Werkt overlegscheiden ook als 1 van de 2 nog erg boos is?

Ja, omdat er een coach is en omdat er individuele advocaten zijn. De boosheid wordt gehoord en gezien en zit daardoor minder in de weg bij het vinden van een oplossing. In het voortraject worden emoties als boosheid, verdriet, onmacht en onzekerheid besproken, zodat het daadwerkelijke overleg veel minder beladen is. Overlegscheiden is dan ook een goede manier om goed uit elkaar te gaan.

Hoe krijgen we de ander aan tafel?

Dit is soms een heel lastige kwestie. Wij helpen jou zo goed mogelijk om je onwillige partner aan tafel te krijgen.

Wat als we er toch niet uitkomen?

Die kans is klein, want dat probeert iedereen aan tafel te voorkomen. Een vechtscheiding kost veel meer tijd, geld en emotionele last. Daar zit niemand op te wachten. Mocht de overlegscheiding onverhoopt toch niet lukken, dan zullen de beide partners een andere advocaat moeten inschakelen en de (resterende) geschilpunten aan de rechter moeten voorleggen. Ook de eventueel betrokken financieel deskundigen dienen zich terug te trekken. Alles dat in de overlegscheiding is besproken, wordt niet gebruikt in een eventuele procedure bij de rechter.

Mag ik mijn eigen financieel adviseur of coach meenemen?

Nee. Het overlegscheidingsteam bestaat uit speciaal hiervoor opgeleide professionals die het proces kennen en voor beide partijen het beste willen. Dus tenzij jouw adviseur of coach een erkende overlegscheidingsprofessional is én geaccepteerd wordt door jouw partner, is het onmogelijk om deze op te nemen in het overlegscheidingsteam. Daarnaast eindigt de relatie met de professionals als de scheiding een feit is. Je kunt dan dus niet verder gaan met de advocaat, coach of financieel adviseur die de overlegscheiding heeft begeleid.

We willen uit elkaar, maar zijn niet getrouwd. Kunnen wij ook overlegscheiden?

Als er sprake is van een geregistreerd partnerschap moeten veel zaken net zo worden afgewikkeld als na een huwelijk. Dus daarbij is overlegscheiden net zo zinvol. Dat kan ook bij samenwonen zo zijn, zeker wanneer er kinderen in het spel zijn. Ook dan is het belangrijk dat het gezag, de alimentatie en de bezoekregelingen naar ieders tevredenheid worden vormgegeven zonder dat de kinderen de dupe zijn. Bovendien is een ouderschapsplan ook verplicht als de ouders niet getrouwd waren. Als er sprake is van alimentatieafspraken in het samenlevingscontract of als er afspraken gemaakt zijn over het delen van vermogen of pensioenen in eigen beheer kan het bovendien zinvol zijn om een neutrale financieel deskundige in te schakelen.

Wat is collaborative divorce?

Collaborative divorce is een andere manier van scheiden, afkomstig uit Amerika. Bij deze methode werken de partners, hun advocaten en overige betrokkenen gezamenlijk naar een respectvolle scheiding. Collaborative divorce-advocaten werken vanuit een coöperatief perspectief, in plaats van competitief. Ze streven naar een passende oplossing waar iedereen bij is gebaat. De collaborative divorce-advocaten zijn hier speciaal voor getraind.

Professional worden

Help een gezin in scheiding aan een goede toekomst. Word collaborative professional.

Meer dan een op de drie Nederlandse huwelijken strandt. Vaak zijn er kinderen in het spel. Jouw kennis en expertise als advocaat, financial of coach kan scheidende stellen écht helpen aan een duurzame, respectvolle oplossing. Word collaborative professional en schrijf je nu in voor de basisopleiding die binnenkort start.

De veiligste manier van scheiden

Bij overlegscheiden treed je, zoals de naam al aangeeft, in overleg om de scheiding te regelen, dus zonder rechtszaak. Anders dan bij mediation meestal het geval is, hebben beide partners wel ieder een eigen advocaat aan tafel. Iemand die er voor hun belangen zit, maar niet tégen de vader of moeder van hun kinderen vecht. Er is daarnaast een coach om ruimte te geven aan de emoties die uiteraard meespelen in zo’n heftig proces en een onafhankelijke financiële expert voor de zakelijke kant van het geheel. Eventueel kan er een kindercoach aan het team worden toegevoegd.

Op deze manier is alle expertise bij elkaar gebracht om een scheiding respectvol, efficiënt en duurzaam af te sluiten. Een zorgvuldige scheiding vraagt zorgvuldige afwegingen en dan is de ondersteuning van deskundigen onmisbaar.

Meewerken aan een overlegscheiding

Bekijk de criteria waaraan je moet te voldoen om te starten met de training. Na het volgen van  de driedaagse opleiding van de VvCP mag je jezelf officieel overlegscheidingsprofessional noemen en maak je deel uit van het netwerk van overlegscheidingsprofessionals. Je bent dan bevoegd om samen met medeprofessionals een overlegscheiding te begeleiden. Ook kom je in de database te staan op de website voor overlegscheiden, zodat je vindbaar bent voor cliënten in je omgeving.

In iedere regio is bovendien een Practice Group opgericht. Leden uit die regio komen regelmatig samen. Gedurende een bijeenkomst worden ervaringen en kennis gedeeld. Ook kun je elkaar beter leren kennen. Dat maakt het makkelijker om goed samen te werken.

Cursusinformatie

De eerstvolgende basistraining wordt gegeven op 2 aansluitende dagen, te weten [datum]. De training wordt voor de achtste maal in Nederland gegeven. In de cursusprijs zijn de kosten van de syllabus en de kosten van het verblijf in het conferentiecentrum (lunches, diner en overnachting) inbegrepen, alsmede de kosten van het boek “Avoiding Litigation” van Sherrie R. Abney. Voor de opleiding worden 18 PO-opleidingspunten vaardigheid bij de NOVA en bij het MfN aangevraagd.

Meer over de vereniging vind je op www.vvcp.nl. Lees hier meer over de opleiding, het lidmaatschap en de toelatingscriteria.

Overlegscheiden geschikt voor ons?

Is overlegscheiden geschikt voor ons?

 

Overlegscheiden:

  • is afspreken dat je niet naar de rechter gaat maar er in overleg uitkomt
  • is een eerlijke en volledige uitwisseling van informatie van beide partners
  • ouders en kinderen hebben de hoogste prioriteit
  • doe je met een deskundig team van advocaten, een coach en financieel expert
  • biedt ruimte voor elkaars wensen en maatwerk
  • is sneller, goedkoper en duurzamer dan procederen

 

Overlegscheiden interessant voor:

  • mensen die een scheiding overwegen en kinderen hebben
  • ondernemers die een scheiding overwegen
  • mensen die uit elkaar willen, maar waarbij tussen hen grote verschillen bestaan in balans, kennis en/of verwerking

Ontstaan Collaborative Practice

Stu Webb grondlegger van de Collaborative Practice

In het begin was er Stu

Het verhaal van de International Academy of Collaborative Professionals begint met de oprichter van de Collaborative beweging: Stu Webb, uit Minneapolis, Minnesota. Stu beoefende het traditionele familierecht al meer dan twintig jaar uit toen, tijdens het eind van de late jaren 1980, hij geïnteresseerd raakte in mediation en alternatieve geschillenbeslechting. Stu's uitdaging was om een ​​manier te vinden om het bijzondere talent van de advocaten als probleemoplossers in een proces van "afspraak/overleg" te brengen voor het familierecht. Wat Stu voor ogen had was een model waarbij advocaten onder geen enkele omstandigheid naar de rechter kunnen gaan. Ontbreekt de weg naar de rechtbank als optie in een geschill, dan zouden advocaten geen andere keuze hebben dan de uitdaging van het oplossen van het probleem in overleg aan te gaan.

Vanuit dit inzicht, werd de Collaborative Practice (de overlegpraktijk) opgezet. In 1990 kondigde Stu aan zijn klanten en collega's aan, dat hij niet meer naar de rechter zou gaan; hij zou alleen nog maar klanten vertegenwoordigen in een samenwerkend onderhandelingsproces, uitsluitend gericht op creatieve oplossingen. Als het proces niet zou kunnen resulteren in overeenkomst tussen partijen, zou Stu zijn klanten doorverwijzen naar een andere advocaat om geschillen op traditionele wijze te beslechten en zichzelf terugtrekken uit het proces.

Zo is de collaborative divorce en collaborative practice ontstaan. In Nederland hebben we dit sinds 2008 ook omarmd. We noemen dat hier nu overlegscheiden en de overlegpraktijk. Daarin is het uitsluiten van de gang naar de rechter essentieel. We zijn Stu Webb dankbaar voor het initiëren van deze beweging.