De deskundigen in het team

De advocaten ondersteunen iedereen van de partners. De andere professionals zijn aanspreekpunt van beiden en neutraal. Alle professionals zijn naast inhoudelijk gespecialiseerd tevens mediator en opgeleid als collaborative professional.

Overlegscheidingsadvocaat

Bij overlegscheiden spreek je af dat je de rechter niet inschakelt om knopen door te hakken maar in overlegafspraken maakt. De afspraken die je met je ex-partner maakt, worden vastgelegd in een overeenkomst, een echtscheidingsconvenant. Het is van groot belang dat een gespecialiseerdeadvocaat-scheidingsmediator je adviseert over alle juridische aspectendie bij een scheiding komen kijken.De overlegscheidingsadvocaat die je daarbij helpt, is opgeleidom in teamverband te werkenen je te begeleiden bij het makenvan afspraken. Je neemt goedgeïnformeerd besluiten.

Coach

Een coach, veelal een psycholoog, helpt je bij het omgaan met emoties en(rouw)verwerking. De coach begeleidt het proces van de overlegscheidingen ondersteunt je bij het stellen van doelen, het bespreekbaar maken van zorgen en onzekerheden, bevordert effectieve communicatie in het team en is deskundig op het gebied van conflicthantering. Wanneer er(minderjarige) kinderen betrokken zijn bij de echtscheiding begeleidt de coach ouders bij het herstructureren van hun ouderschap na scheiding, voert (zo mogelijk) gesprekken met de kinderen en helpt je bij de invulling van het ouderschapsplan. De coach helpt je bij het creëren van een basis waarmee je de nieuwe fase na de scheiding in kan gaan.

Financieel deskundige

Het echtscheidingsconvenant legt je financiële positie voor de toekomstvast. Het is dus van groot belang dat het convenant goed doordachten fiscaal optimaal ingericht is. Een financieel deskundige adviseert en ondersteunt je daarbij en brengt de financiële opties in kaart. Vervolgens kun je samen met de financieel deskundige een plan opstellen voor de volgende levensfase dat je perspectief biedt.

Kinderdeskundige

Kinderen lijden misschien wel het meest onder een echtscheiding.Zij zijn eigenlijk niet in de gelegenheid om hun ware gevoelens te uiten.Hun wereld wordt overhoop gehaald.Praten met ouders kan moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. Wanneer extra ondersteuning nodig is, kan een kinderdeskundige worden ingeschakeld die de kinderen begeleidt en met hen praat over de gevoelens bij de scheiding. De kinderen worden uitgenodigd om over hun toekomst mee te denken. Hun wensen komen in het team aan de orde zodat daar rekening mee wordt gehouden bij het opstellen van het ouderschapsplan.