Ontstaan Collaborative Practice

Stu Webb grondlegger van de Collaborative Practice
In het begin was er Stu

Het verhaal van de International Academy of Collaborative Professionals begint met de oprichter van de Collaborative beweging: Stu Webb, uit Minneapolis, Minnesota. Stu beoefende het traditionele familierecht al meer dan twintig jaar uit toen, tijdens het eind van de late jaren 1980, hij geïnteresseerd raakte in mediation en alternatieve geschillenbeslechting. Stu's uitdaging was om een ​​manier te vinden om het bijzondere talent van de advocaten als probleemoplossers in een proces van "afspraak/overleg" te brengen voor het familierecht. Wat Stu voor ogen had was een model waarbij advocaten onder geen enkele omstandigheid naar de rechter kunnen gaan. Ontbreekt de weg naar de rechtbank als optie in een geschill, dan zouden advocaten geen andere keuze hebben dan de uitdaging van het oplossen van het probleem in overleg aan te gaan.

Vanuit dit inzicht, werd de Collaborative Practice (de overlegpraktijk) opgezet. In 1990 kondigde Stu aan zijn klanten en collega's aan, dat hij niet meer naar de rechter zou gaan; hij zou alleen nog maar klanten vertegenwoordigen in een samenwerkend onderhandelingsproces, uitsluitend gericht op creatieve oplossingen. Als het proces niet zou kunnen resulteren in overeenkomst tussen partijen, zou Stu zijn klanten doorverwijzen naar een andere advocaat om geschillen op traditionele wijze te beslechten en zichzelf terugtrekken uit het proces.

Zo is de collaborative divorce en collaborative practice ontstaan. In Nederland hebben we dit sinds 2008 ook omarmd. We noemen dat hier nu overlegscheiden en de overlegpraktijk. Daarin is het uitsluiten van de gang naar de rechter essentieel. We zijn Stu Webb dankbaar voor het initiëren van deze beweging.