Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over overlegscheiden? Bekijk dan onderstaande veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op voor meer informatie.

Wat is scheiden in overleg?

Met het team van beide ex-partners, advocaten en deskundigen worden vergaderingen gehouden waarin informatie wordt uitgewisseld en waarin je behoeften en verwachtingen kunt uitspreken. Helder, transparant en in alle redelijkheid. Het is belangrijk dat alle communicatielijnen open blijven: alleen als alle knelpunten worden besproken, kunnen ze ook worden aangepakt.

Wat betekent dit voor onze kinderen?

Je bent weliswaar geen partners meer, maar je bent wel samen ouder van een of meerdere kinderen. Door samen op respectvolle wijze een oplossing te zoeken, is er meer rust voor je kinderen en zorg je dat ze snel hun normale leven weer kunnen oppakken. Met een overlegscheiding hoef je geen rechtszaken over hun rug uit te vechten en maak je het niet onnodig zwaarder voor ze dan het al is.

Heb ik bij overlegscheiden meer kans op co-ouderschap?

Beter nog. Je hebt in een overlegscheiding de beste kans dat je de beste ouder voor je kind kunt zijn en het ouderschap samen vorm geeft. Transformatie van partnerschap naar ouderschap. Wil jij scheiden en heb je kinderen? Of ben je niet getrouwd en wil je uit elkaar gaan, maar heb je kinderen? Dan is overlegscheiden een goede optie.

Kunnen we bij overlegscheiden andere afspraken maken dan als we het aan de rechter overlaten?

Ja, in overleg kan er veel meer afgesproken worden dan voor een rechter. Een rechter kijkt alleen naar de regels en houdt geen rekening met individuele wensen, zorgen, hoop, angsten en belangen.

Is overlegscheiden niet veel duurder dan mediation?

Scheiden brengt kosten met zich mee. Twee gelijkwaardige partners zonder kinderen, ingewikkelde financiële discussies of ruzie kunnen meestal toe met mediation en dat zullen onze professionals dan ook altijd adviseren. Maar als tijdens een mediationtraject de hulp van deskundigen nodig is, dan loopt het qua kosten al snel in de pas met overlegscheiden. Bij overlegscheiden zitten de deskundigen echter al vanaf het begin aan tafel en hoeven ze niet meer op de hoogte gebracht te worden wat de stand van zaken of van het proces is. Dat scheelt tijd en dus geld. Een ander voordeel is dat iedereen in een vroeg stadium kan reageren op dingen die opkomen, waardoor zaken niet onnodig hoeven te escaleren. De coach, die de onpartijdige voorzitter is van het overlegscheidingsteam, zorgt ervoor dat emoties die een succesvolle oplossing bij mediation in de weg zouden zitten tijdig geadresseerd worden. Daarnaast is overlegscheiden, doordat elk van de aanstaande ex-partners wel een eigen advocaat aan tafel heeft zitten, ook geschikt voor mensen die zich niet vertegenwoordigd zouden voelen met enkel een mediator aan tafel.

Werkt overlegscheiden ook als 1 van de 2 nog erg boos is?

Ja, omdat er een coach is en omdat er individuele advocaten zijn. De boosheid wordt gehoord en gezien en zit daardoor minder in de weg bij het vinden van een oplossing. In het voortraject worden emoties als boosheid, verdriet, onmacht en onzekerheid besproken, zodat het daadwerkelijke overleg veel minder beladen is. Overlegscheiden is dan ook een goede manier om goed uit elkaar te gaan.

Hoe krijgen we de ander aan tafel?

Dit is soms een heel lastige kwestie. Wij helpen jou zo goed mogelijk om je onwillige partner aan tafel te krijgen.

Wat als we er toch niet uitkomen?

Die kans is klein, want dat probeert iedereen aan tafel te voorkomen. Een vechtscheiding kost veel meer tijd, geld en emotionele last. Daar zit niemand op te wachten. Mocht de overlegscheiding onverhoopt toch niet lukken, dan zullen de beide partners een andere advocaat moeten inschakelen en de (resterende) geschilpunten aan de rechter moeten voorleggen. Ook de eventueel betrokken financieel deskundigen dienen zich terug te trekken. Alles dat in de overlegscheiding is besproken, wordt niet gebruikt in een eventuele procedure bij de rechter.

Mag ik mijn eigen financieel adviseur of coach meenemen?

Nee. Het overlegscheidingsteam bestaat uit speciaal hiervoor opgeleide professionals die het proces kennen en voor beide partijen het beste willen. Dus tenzij jouw adviseur of coach een erkende overlegscheidingsprofessional is én geaccepteerd wordt door jouw partner, is het onmogelijk om deze op te nemen in het overlegscheidingsteam. Daarnaast eindigt de relatie met de professionals als de scheiding een feit is. Je kunt dan dus niet verder gaan met de advocaat, coach of financieel adviseur die de overlegscheiding heeft begeleid.

We willen uit elkaar, maar zijn niet getrouwd. Kunnen wij ook overlegscheiden?

Als er sprake is van een geregistreerd partnerschap moeten veel zaken net zo worden afgewikkeld als na een huwelijk. Dus daarbij is overlegscheiden net zo zinvol. Dat kan ook bij samenwonen zo zijn, zeker wanneer er kinderen in het spel zijn. Ook dan is het belangrijk dat het gezag, de alimentatie en de bezoekregelingen naar ieders tevredenheid worden vormgegeven zonder dat de kinderen de dupe zijn. Bovendien is een ouderschapsplan ook verplicht als de ouders niet getrouwd waren. Als er sprake is van alimentatieafspraken in het samenlevingscontract of als er afspraken gemaakt zijn over het delen van vermogen of pensioenen in eigen beheer kan het bovendien zinvol zijn om een neutrale financieel deskundige in te schakelen.

Wat is collaborative divorce?

Collaborative divorce is een andere manier van scheiden, afkomstig uit Amerika. Bij deze methode werken de partners, hun advocaten en overige betrokkenen gezamenlijk naar een respectvolle scheiding. Collaborative divorce-advocaten werken vanuit een coöperatief perspectief, in plaats van competitief. Ze streven naar een passende oplossing waar iedereen bij is gebaat. De collaborative divorce-advocaten zijn hier speciaal voor getraind.